O naší současné krizi

O NAŠÍ SOUČASNÉ KRIZI

JAK Z TOHO VEN

 

DIVADLO  HUSA  NA  PROVÁZKU

S E Z O N A 2 0 1 6 - 2 0 1 7

 

ALMA. AMOROSO PRESTO

NAPSAL: JIŘÍ ORT
REŽIE: GABRIELA ŽENATÁ
DRAMATURGIE: MIROSLAV OŠČATKA
PREMIÉRA: 9. A 10. 9. 2016
(SKLEPNÍ SCÉNA)


„Dělá mi svět nestravitelným – odporným! Peníze: cetky! Šaty: cetky!
Krása: cetky! Cestování: cetky! Pouze duševno! Jenom duševno,
duševno platí! Jinak nic! Nic!!!“
Alma Mahler-Werfel fascinovala současníky, odpuzovala, provokovala k
protichůdným výrokům: „ve Vídni nejkrásnější dívka" (Gustav Klimt), „na
všechny strany překypující žena s nasládlým úsměvem" (Elias Canetti),
„monstrum" (Theodor Adorno), „protivná ženská s komplexy
méněcennosti" (Richard Strauss), „velká dáma a zároveň kanál"
(Marietta Torberg, žena spisovatele Friedricha T.), „napudrovaná,
nalíčená, navoněná a nalitá" (Claire Goll, spisovatelka), „divoká ženská,
chlastající násilnice" (E. M. Remarque).
Alma Mahler-Werfel emigruje s Franzem Werfelem přes Francii do USA,
Werfel ještě zažije konec války, umírá v roce 1945, Alma se stěhuje z
Kalifornie do New Yorku, kde jí dělá společnici Ida zvaná Schulli,
dlouholetá přítelkyně z Vídně. New York, rok 1957. Alma Mahler-Werfel
připravuje interview s reportérem rakouského rozhlasu. Alma se vrací
v myšlenkách do minulosti... A nic nemá být přenecháno náhodě-
V hlavních rolích: Tereza Marečková, Dalibor Buš a Ivana Hloužková.

 

 

MÁLO BYLO HAVLA!

ZÍTRA TO SPUSTÍME

SCÉNICKÁ ČRTA

NAPSAL: VÁCLAV HAVEL
REŽIE: VLADIMÍR MORÁVEK
DRAMATURGIE: SIMONA PETRŮ
PREMIÉRA V RÁMCI FESTIVALU MÁLO BYLO HAVLA!
PREMIÉRA: 5. 10. 2016
(VELKÝ SÁL)


„Jsme svobodni ! Jsme svobodni ! Ať zhyne Rakousko! Pry č s
Habsburky! Ať ži je Masaryk! Ať ži je Wi lson! Ať ži je Wi lson! Jsme
svobodni ! “
Sen o zemi plné pravdy a snad i lásky. Příspěvek Divadla Husa
na provázku k nedožitým 80. narozeninám Václava Havla –
součást pětidenního festivalu Málo bylo Havla!

 


MÁLO BYLO HAVLA!

VČERA JSME TO SPUSTILI

LIBRETO: VLADIMÍR MORÁVEK
DRAMATURGIE: SIMONA PETRŮ
REŽIE: VLADIMÍR MORÁVEK
PREMIÉRA: 5. 10. 2016
(VELKÝ SÁL)


„Státní zástupkyně Obvodního státního zastupi telství pro Prahu 1
podává podle ust . § 179c odst . 2 písm. a) t restního řádu návrh na
pot restání podezřelých. . . “
Miniopera pro devět hlasů. Par landa do ticha a tu a tam nějaké
to fascinující sólo. Na základě vyšetřovacího spisu ke cause
trenky na Hradě. Osoby: Ztohoven, Prezident Zeman,
Vyšetřovatelé, Pravda vítězí , Masaryk na koni , Havel v blahé
paměti, Láska neopravdivá. Uvedeme v rámci festivalu Málo bylo
Havla!

 


TANGO MACABRE!

(Hlavně to nesmí vypadat ani trochu teatrálně-)

NAPSAL: SLAWOMIR MROZEK
SCÉNÁŘ A REŽIE: VLADIMÍR MORÁVEK
DRAMATURGIE: MIROSLAV OŠČATKA
PREMIÉRA: 25. A 26. 11. 2016
(VELKÝ SÁL)

„Revolver! Kde mám ten revolver, sakra? V tomhle zasraném
pořádku nejde vůbec nic najít. Mami, nevidělas někde revolver?“
Všichni se chovají nezodpovědně, většina jen vegetuje. Je třeba
všechny a všechno poplenit, aby vznikl lepší svět? Kde končí
vůle a začíná zvůle? Potřebujeme nové formy? Nové směry?
Nové pořádky? A za jakou cenu?
Šílené tango macabre podle slavné hry Slawomira Mrozka.

 

BETLÉM ANEB PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVANAROZENÉMU JEZULÁTKU

NAPSAL: JAN ANTONÍN PITÍNSKÝ
REŽIE: VLADIMÍR MORÁVEK
DRAMATURGIE: LUCIE NĚMEČKOVÁ
OBNOVENÁ PREMIÉRA: 4. 12. 2016
(TERASY POD PETROVEM A VELKÝ SÁL)

„Kdo můžeš zpívej! Ať zpívají i ti , co mají huby dřevěný, co mají
oči bolavý, co mají duše zchvácený. .. “
Jsou dny, kdy je třeba přestat myslet přísně účelově. Kdy je třeba
se zastavit. Kdy je třeba uklidit v domě, vyjít na zápraží - a
zpívat . Trochu klidu v adventním čase...

 


UBU KRÁLEM: SVOBODA!

NAPSAL: ALFRED JARRY
ÚPRAVA A REŽIE: VLADIMÍR MORÁVEK
DRAMATURGIE: LUCIE NĚMEČKOVÁ
PREMIÉRA: 24. A 25. 2. 2017
(VELKÝ SÁL)

„Nu. . . Pánové, dovolte mi konstatovat, že po třech měsících
našeho vladaření nikdo už přesně neví, kde je sever, národ drží
hubu i krok, předání moci proběhlo tak, že to v podstatě všem
vyrazilo dech. Nicméně - kdo chvíli stál, už stojí opodál. Poté, co
jsme si lid získali , je třeba jej začít směrovat. Dejte porazit nějaké koně a nadělejte klobásy.“
Vládnout by měli lidé kultivovaní a čestní. Existují však období,
kdy vládnou idioti. Burleskní fraška podle legendárních textů
Alfréda Jarryho. Dada? Surrealismus? Patafyzika? Realita?

 


O PEJSKOVI A KOČIČKÁCH

(DRUHÝ DÍL PROJEKTU SMĚJÍCÍ SE JELÍNEK)

AUTOR A REŽIE: JIŘÍ JELÍNEK
DRAMATURGIE: NORA OBRTELOVÁ
PREMIÉRA: 7. 4. 2017
(SKLEPNÍ SCÉNA)
"Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka," pomyslila si a
začala se potichu z těch katí pomalu soukat ven.”
Mimořádné setkání pana Josefa Čapka s Divadlem Husa na
provázku. Povídání o tom, jak spolu pejsek a kočičky hospodařili,
jak myli podlahu, jak pekli dort a o všelijakých jiných věcech v osobitém podání Jiřího Jelínka.

 


SEVER JIH VÝCHOD ZÁPAD

NAPSAL: JIŘÍ POKORNÝ
REŽIE: MICHAL DOČEKAL
DRAMATURGIE: MIROSLAV OŠČATKA
PREMIÉRA: 28. A 29. 4. 2017
(VELKÝ SÁL)


„Myslíte si, že když je v Americe prezidentem černoch, že by
mohl být v Čechách prezidentem Rom?“
Co dělat, když vám hrozí skutečné nebezpečí? A jak poznat, že je
to skutečně nebezpečí, kvůli němuž je nutné překročit obvyklé
meze? Současná hra oceňovaného dramatika a režiséra Jiřího
Pokorného v reži i Michala Dočekala. Světová premiéra.

 


MATKA

NAPSAL: JAN ANTONÍN PITÍNSKÝ
REŽIE: ROMAN KAMEŇ
DRAMATURGIE: SIMONA PETRŮ
PREMIÉRA: 16. 6. 2017
(SKLEPNÍ SCÉNA)


“Táto takle to zustat nemůže. Buďto rodina nebo holka
Novotnejch Takle se musi položit votázka Mravy se mně tu bourat
nebudou”
Co s maminkou, která vás mučí hlady a zavírá do skříně? Co
dělat, když selhává rodina a vše je jinak, než by být mělo? Text
označovaný za nejsilnější dramatické dílo osmdesátých let čili
bizarní panoptikum o lidech a době, v níž si nelze být jistý vůbec
ničím.

 

50 LET NA PROVÁZKU

Ve 49. sezoně také začnou oslavy 50 let Provázku. Oslavíme je
fest ivalem Divadlo v pohybu XI . Půjde celkem o 50 akcí
odehrávajících se po celém Brně. První z nich máme v plánu
uskutečnit v den, kdy Divadlo Husa na provázku poprvé zkoušelo.
Vše uzavře premiéra 28. října 2018 (sto let poté, co vznikla
republika).