Řešení je vzkříšení

Divadlo v pohybu XI - akce 10/25

Festival Řešení je vzkříšení

2. – 7. 11.

 

 

Festival Řešení je vzkříšení je přehlídkou inscenací, které byly součástí pěti zásadních inscenačních projektů, jež vznikly postupně v průběhu posledních 14 let - za éry uměleckého šéfa Vladimíra Morávka v čele Divadla Husa na provázku . Před představením se vždycky něco řekne a po každém z představení bude třešnička na dortu.

 

Program festivalu

 

Čtvrtek 2. 11.

18,30

Před představením budou na balkoně půl hodiny mrznout  čtyři družičky.

 

19,00

Kníže Myškin je idiot: Vzkříšení

Připomenutí legendárního projektu Sto roků kobry. Změnil v dějinách Provázku vše.

 

Po představení

JAK SE HUSA SVLÉKLA

Projekce dokumentu, co vám uhrane. A Vyorálek v něm. A Vrbková. A Hloužková A Budař. A Peková. A všichni-

(v šatně jevištní techniky)

 

Pátek 3. 11.

 18,30

Před představením projde prostorem Růžový lyžař.

 

19,00

Ze života hmyzu – Oh! Jaká podívaná!

Připomenutí projektu Čapkové na provázku.

 

Po představení

DORT, CO HO JEDEN ZPĚTNĚ UŽ NIKDY NEPOCHOPÍ

Krájení dortu a k tomu Hosana Jiřího Hájka.

 

Sobota 4. 11.

 18,30

Před představením se objeví i Michael Jackson.

 

19,00

Lásky jedné plavovlásky – Plavovlásky jedné lásky

Připomenutí projektu Perverze v Čechách.

 

Po představení

STONES BEATLES

Jeden z posledních koncertů kapely, co se stala legendou.  Přinejmenším tím, kterak se pětkrát přejmenovala.

 

 Neděle 5. 11.

 18,30

Před představením projde Bubílková, kosmonaut a Smrt, co nakonec vždycky načuhuje.

 

19,00

Mein Švejk (Operetta. Komedie. Smrt)

Připomenutí projektu Smějící se bestie.

 

Po představení

SLEČNA V BÍLÉM

Na klavír zahraje Klára Horáková. Hommage à Pavel Horák

 

 Úterý 7. 11.

 18,30

Před představením vystoupí Masaryk na koni.

 

19,00

Ubu králem: Svoboda!

Připomenutí  projektu O naší současné krizi aneb Jak z toho ven.

 

Po představení

JAK Z TOHO VEN

Finále opery s trenkami

(přídavek na závěr)

 

 

 

Projekty Divadla Husa na provázku

v letech 2003-2017

 

Sto roků kobry

Během čtyřleté práce do sebe herecký soubor nasál osudy ztracených bytostí z románů Zločin a trest, Idiot, Běsi a Bratři Karamazovi a vybičoval se k výkonům, které pak oceňovali diváci bouřlivými ovacemi a kritika cenami a nominacemi, až jednoho přecházel zrak.

Na herecká ocenění roku 2003 a 2004 byli nominováni Petr Jeništa za Raskolnikova, Pavel Liška za Myškina, Eva Vrbková za Nastasju Filipovnu. Vše se odehrávalo mezi týmiž stěnami jedné scény Jana Štěpánka (nominace na cenu za Scénografii roku 2004) a bylo poháněno fascinující hudbou Petra Hromádky – získal za ni Cenu Alfréda Radoka 2004.

Inscenace Kníže Myškin je idiot získala Cenu Divadelních novin a spolu s inscenací Běsi – Stavrogin je ďábel byla favoritem na Cenu Alfréda Radoka v kategorii Inscenace roku 2004. Divadlo Husa na provázku bylo navrženo na Divadlo roku 2004.

Všechny díly tetralogie byly natočeny Českou televizí. Dva díly projektu (Raskolnikov, jeho zločin a trest a Kníže Myškin je idiot) byly v roce 2007 s úspěchem uvedeny ve Francii v Théâtre L´apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et Val d´Oise. Morávek se u toho zhroutil, dva měsíce pak nemluvil-

Na inscenace navázaly filosofické diskuse v Kabinetu Dostojevskij o Bohu, o smyslu života, o naději...

 

  

Perverze v Čechách

V letech 2007-2009 divadlo sklenulo projekt Perverze v Čechách. Ten se zabýval otázkou krize české identity a „českým údělem“ v rozmezí let 1968-1989, přičemž osu díla tvořily inscenace:

 Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan Passer:  Lásky jedné plavovlásky - příběh ze 60. let

Režie: Vladimír Morávek. Premiéra 17. 11. 2007.

 

Václav Havel, Vladimír Morávek, Petr Oslzlý:  Cirkus Havel aneb My všichni jsme Láďa

Režie: Vladimír Morávek. Premiéra 7. 11. 2008.

 

David Drábek, Vladimír Morávek:  České moře

Režie: Vladimír Morávek. Premiéra 7. 11. 2009.

 Výsledkem obrovského tvůrčího úsilí se nakonec stal dvanáctihodinový divadelní maraton, jehož součástí byla řada doprovodných akcí, z nichž jmenujme alespoň 5 scénických črt s názvem ŽIJEME V GOTTLANDU?

 Z nich připomeňme:

 Věčnost trvá pět let aneb Sebevraždy v Čechách.  Režie: Ivan Buraj

 Neustoupit tomu! aneb Procházka na Provázku. Režie: Marika Smreková

 Kterak k objevení pravé podstaty Kabinetu Havel došlo. Režie: Barbara Herz

 Organizačně i umělecky velmi náročné souborné uvedení celého projektu v roce 2010 divadlo realizovalo v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové ( 2010) a u příležitosti výročí sametové revoluce v Divadle Archa (17. 11. 2011). Tam to tenkrát celé zažil Václav Havel. Byl fascinován.

Vyvrcholením projektu se stala série vystoupení na mezinárodním festivalu ve Villeneuve les Avignon (v roce 2010 to bylo dvacet šest představení, v roce 2013 osmnáct představení), který se dokonce na jeden den propojil s hlavním programem Avignonu. Ve dnech 24.–27. 9. 2012 jsme pak v Paříži uvedli Havlovo Prase.

Na projekt Perverze v Čechách navázalo úsilí o pojmenování malé brněnské uličky pod Petrovem po Václavu Havlovi. Tato iniciativa vyplnila prakticky celý rok 2013 a postupně se do ní zapojila celá řada osobností České republiky. Vladimír Morávek byl po dobu roční iniciace této myšlenky několikrát vyšetřován). Výsledkem nicméně bylo, že Zastupitelstvo města Brna dne 10. 12. 2013 schválilo vznik Uličky Václava Havla. Ještě týž den se v Uličce odehrálo mimořádné představení Betléma aneb Převelikého klanění sotva narozenému Jezulátku a zvony z Petrova bily jedenáct minut- dle pokynů inspice Provázku. Atmosféra se v tu chvíli podobala demonstraci.

V této souvislosti je třeba připomenout cyklus debat Kabinet Havel. Od premiéry projektu Perverze v  Čechách se uskutečnilo celkem sedmdesát sedm těchto událostí, které do Brna (a do Prahy) přivedly ke stolu fascinující osobnosti napříč spektry. Za všechny jmenujme Jiřího Stránského, Petra Pitharta, slovenskou premiérku Ivetu Radičovou, Jiřinu Šiklovou či ministra obrany Martina Stropnického.

Vrcholem těchto aktivit bylo zveřejnění knihy Česká vize, na jejíž přípravě se spolupodílelo devadesát devět předních intelektuálů - mezi nimi například Madeleine Allbrightová - a vznik dokumentu Nevzdat to!, který byl zveřejněn Vladimírem Morávkem a Václavem Havlem na náměstí Svobody přeplněném takovým způsobem, až to místy připomínalo Listopad 89-

V červenci 2017 Provázek s představením Lásky jedné plavovlásky-Plavovlásky jedné lásky vystoupil na festivalu Colours of Ostrava. Hrálo se tam pro 1200 diváků a představení se stalo vyvrcholením divadelních aktivit tohoto festivalu.

1. září 2017 jsme realizovali živý přímý přenos z představení - v režii Vladimíra Morávka. Kus z toho běží ještě i teď ve foyeru divadla-

 

  

Čapkové na provázku

Projekt Čapkové na provázku se stal klíčovou událostí při zkoumání naší národní identity. Během tří let postupně vznikly inscenace:

 

Hordubal (Ach, stůl, židle, světlo a sloup!)

Režie: J. A. Pitínský. Premiéra: 6. a 8. 3. 2010

Trapná muka

Režie: J. Mikulášek. Premiéra: 1. a 2. 4. 2011

Dášeňka aneb Psí kusy – Haf!

Režie: J. Jelínek. Premiéra: 8. 2. 2013

Ze života hmyzu – Oh! Jaká podívaná!

Režie: V. Morávek. Premiéra: 12. a 13. 4. 2013

Za roli Hordubala byl Vladimír Hauser nominován na prestižní Cenu Alfréda Radoka za mužský herecký výkon roku 2010.

Inscenace Jana Mikuláška Trapná muka byla Divadelními novinami označena za Událost měsíce a výprava Marka Cpina byla nominována na Cenu Alfréda Radoka 2011.

tak „totální“ divadlo se vidí málokdy.“

Lenka Dombrovská o představení Ze života hmyzu, 14. 5. 2013, Divadelní noviny

Velký úspěch zaznamenala Dášeňka Jiřího Jelínka. Na 15. ročníku festivalu Dítě v Dlouhé vyhrála Cenu Vojty Šálka. Na festivalu Mateřinka ocenili J. Jelínka a A. Kubátovou za autorství, režii a herecké výkony. Na přehlídce Přelet nad loutkářským hnízdem získala inscenace Cenu Erik. Na Loutkářské Chrudimi získala inscenace Srdce diváků.

Součástí celého projektu byla série debat Kabinet Čapek. Hosté byli např. Ivan Klíma, Eliška Wagnerová, Antonín Přidal, Pavel Švanda, Bořivoj Srba, členové rodiny bratří Čapků: malíř Pavel Brázda, Věra Nováková, Jaroslav Dostál, Jiří Peňás, novinář a Kristina Váňová, ředitelka Společnosti bratří Čapků...

Tříleté zaobírání se Čapkem vyvrcholilo premiérou souborného uvedení všech čtyř částí projektu pod názvem Taková slavnost. Stalo se v Praze roku 2013.

 

Smějící se bestie

Hlavním těžištěm projektu Smějící se bestie bylo zaobírání se groteskou,  smíchem, humorem, klaunstvím, komedií- a diktátem zábavy.

 Nejprve měla v březnu premiéru inscenace Mein Švejk (Operetta. Komedie. Smrt) v  režii Jana Antonína Pitínského  Součástí práce na inscenaci byla anketa na téma Kdo je Josef Švejk?, jíž se zúčastnila řada osobností národa, z nichž jmenujme Jiřího Stránského, Pavla Brycze, Jaroslava Rudiše, Jana Sokola, Karla Hvížďalu, Radko Pytlíka či Danu Hábovou.

 Na jaře pak divadlo nastudovalo texty Huberta Krejčího Dvojí proměna aneb Co je blbějšího než divadlo? (Dvě divadla) v režii Vladimíra Morávka, jehož svébytný režijní styl v této inscenaci dosáhl svého vrcholu.

 “Husa na provázku jako experimentální scéna a protipól komerce v roli „Smějících se bestií" evokuje otázky nad divadlem, uměním, kulturou, snad i smyslem existence... .”

Jaroslav Štěpaník, Literární noviny, 8. 7. 2015

 Následovala Fidlowačka aneb Kde domov můj? v režii Anny Petrželkové. Ta v roce 2015 i díky této inscenaci získala prestižní ocenění Talent roku.

 Jako poslední z této série měla premiéru Směšná interpretace v režii Vladimíra Morávka, jež byla oslavou díla Milana Kundery. Jako program k inscenaci vzniklo speciální vydání časopisu Rozrazil, do něhož přispěl mj. i francouzský romanopisec a esejista Guy Scarpetta.

Důležitou -a jistými lidmi nenáviděnou- součástí projektu se stal cyklus improvizačních večerů s názvem Bubiland (Kabinet Szczygiel-Kozelka) aneb Kabaret u politické mrtvoly.

 Souborné uvedení projektu Divadlo v pohybu X: Srandy kopec bylo spojeno s řadou kabinetů, zabývajících se fenoménem klaunství a humoru. Hosty byli například David Vávra, Bolek Polívka, Jan Schmid, Jakub Kohák, Štěpán Mareš, Milan Tesař, Jiří Suchý, JitkaMolavcová a další…

 “Velkolepá šestidenní akce brněnského Divadla Husa na provázku ukázalo, že divadlo je opět v obrovské formě...“

(Divadelní noviny, 25. 4. 2016)

                                                                                                              

                                                                                                                                                                  O naší současné krizi aneb Jak z toho ven

Ve vědomí neblahého vývoje české společnosti vznikl dosud poslední projekt Divadla Husa na provázku O naší současné krizi aJak z toho ven. Když byl Vladimír Morávek tázán, aby nějak přiblížil nový projekt, napsal:

 „Něco smrdí ve skříni - a je třeba si to přiznat. Různí fiškulíni běhají s osvěžovači vzduchu a říkají - to nějak přebijem, nevzrušujte se. Ale my si myslíme, že je třeba být vzrušený. Otevřít tu skříň - a říci: Fuj.

 Součástí projektu byly následující inscenace a inscenační tvary:

 První díl:

David Smečka, Vladimír Morávek a vyšetřovací kancelář policie ČR 2017:  Včera jsme to spustili

Režie: Vladimír Morávek. Premiéra: 7. 10. 2016.

 

Druhý díl:

Sławomir Mrożek: Tango macabre  (Šaškárna převeliká-)

Režie a úprava: Vladimír Morávek. Premiéra: 2. 12. 2016

 

Třetí díl:

Alfred Jarry:  Ubu králem: Svoboda!

Režie a úprava: Vladimír Morávek. Premiéra: 24. 2. 2017

 

Miniopera Včera jsme to spustili zhudebnila trestní spis vedený proti umělecké skupině Ztohoven, která vyvěsila na Pražský hrad legendární trenky- na protest proti některým aktivitám prezidenta republiky Miloše Zemana. Tuto operu, kterou herci nastudovali ve svém volném čase, pak divadlo uvádělo pořád dokola, ze všech těch uvedení jmenujme uvedení v aule Právnické fakulty v Praze ve dnech, kdy se mělo uskutečnit soudní přelíčení s obžalovanými členy umělecké skupiny Ztohoven.

Premiéra opery se přitom uskutečnila v rámci festivalu Málo bylo Havla!, který byl nadšeně přijat diváky i odbornou kritikou – ta jej posléze označila za jeden z nejpodstatnějších projektů, jež se u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla v ČR konaly.

Co se hereckých výkonů týče, nemyslím si, že je vhodné Morávkovo Tango macabre označovat je pouze za „kvalitní“. To je slabé slovo(...) Toto představení je skutečně silný zážitek, který nedává jasné odpovědi a donutí vás se na chvíli pozastavit a zamyslet se.”

Lucie Chaloupková, munimedia.cz, 4. 12. 2016

 

Inscenace hry Ubu králem se stala nestoudnou groteskou o prasáckosti života vezdejšího. V hlavní roli se objevil Miroslav Donutil.

Tato brněnská inscenace legendárního textu Alfreda Jarryho je práva jeho mimořádnosti. Vstupuje do dneška zanechávajíc v divácích znepokojivý pocit nejistoty. A mobilizuje. Jeden se až bojí, co se stane dál-“

Jan Císař, Divadelní noviny, 20. 3. 2017