Sbohem, pane profesore

V rozmezí několika hodin nás zasáhla další velmi černá zpráva, která Husu na provázku ještě více naplnila smutkem. V sobotu 30. června 2018 zemřel prof. PhDr. Josef Kovalčuk, náš dramaturg a přítel.

Vystudoval Filozofickou fakultu UP v Olomouci a dramaturgii na pražské DAMU. Spoluzakládal HaDivadlo, ve kterém od roku 1974 do roku 1996 pracoval jako dramaturg. V letech 1997 – 2002 působil jako dramaturg a umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze. V letech 2009-13 byl dramaturgem Divadla Husa na provázku.
Výrazně se zasloužil o vybudování obnovené Divadelní fakulty JAMU. Jejím děkanem byl v letech 1990 – 1996 a 2002 – 2008. Podílel se rovněž na založení mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání /Encounter i na vytvoření tradice mezinárodních vědeckých a doktorských konferencí na fakultě. Josef Kovalčuk byl také autorem řady divadelní her, scénářů, adaptací a dramatizací, stejně tak jako publikací a studií o autorském a studiovém divadle. 

Bylo nám ctí s ním spolupracovat.