Nový ředitel CED

Od 1. září 2018 nastupuje jako ředitel CED Miroslav Oščatka. 
 
Důležitou součástí koncepce nového ředitele je personální obsazení divadel, jež jsou sdružena pod Centrem experimentálního divadla. Uměleckým šéfem HaDivadla nadále zůstává Ivan Buraj. Uměleckým šéfem Divadla Husa na provázku se od 1. ledna 2019 stává Anna Davidová; spolu s ní do uměleckého vedení divadla nastoupí dramaturg Martin Sládeček. 
V nejbližších letech projde Centrum experimentálního divadla zásadní proměnou. V letošní sezoně dojde k ukončení činnosti Divadla u stolu a Projektu CED. V těchto dnech vedeme jednání s Františkem Derflerem a Pavlem Baďurou o dalším postupu. Namísto DUS a Projektu CED vznikne nové divadelní studio.  V současné chvíli vedeme intenzivní jednání s tvůrci, kteří by v následujících měsících měli nastoupit do uměleckého vedení nového studia – spolu s nimi do konce roku 2018 vypracujeme koncepci a sestavíme
dramaturgický plán na příští sezonu. Půjde o bezsouborové studio, jehož ambicí je stát se důležitou křižovatkou progresivního divadla.
 
V lednu 2019 se uskuteční tisková konference, na níž Anna Davidová a Martin Sládeček představí svou koncepci dalšího směřování Divadla Husa na provázku. Zároveň budeme informovat o vytvoření nového studia CED.
 
Všichni kandidáti na ředitele CED i všichni členové výběrové komise se shodli na tom, že Centrum experimentálního divadla je v současné době podfinancované. Ještě před svým nástupem do funkce ředitele jsme spolu s vedením DHNP a HaDivadla vypracovali analýzu současného stavu a v těchto dnech vedeme jednání o nápravě daného stavu.
 
 
Miroslav Oščatka
Dlouholetý dramaturg Divadla Husa na provázku. Řadu let jako dramaturg spolupracuje s předními divadelními režiséry, například Vladimírem Morávkem, Janem Antonínem Pitínským, bratry Petrem a Matějem Formanovými, Janem Mikuláškem, Arnoštem Goldflamem, Michalem Dočekalem, ale i s mnoha mladými tvůrci. Jako autor, dramaturg a režisér se podílel na desítkách inscenací, řada z nich byla oceňována kritikou i diváky – z poslední doby jmenujme alespoň inscenaci Mein Švejk (režie J. A. Pitínský) či Dynastie - Lehman Brothers (režie M. Dočekal).
Stál u zrodu nepřeberné řady projektů, včetně mezinárodních (Karavan Mir v Avignonu, Český den v Rennes, Leoš v Lipsku) či prestižních festivalů (Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, Divadelní svět Brno). Je řešitelem desítek grantů. Divadlo Polárka pod jeho vedením uvedlo 52 světových novinek a bylo nominováno na Divadlo roku v letech 2001 a 2002. Má klíčový podíl na profesionalizaci tohoto divadla, na vybudování a konsolidaci hereckého souboru, finanční stabilizaci divadla a na jeho následné rekonstrukci a dostavbě.
Kromě divadelní práce spolupracuje také s televizí (ČT, TV Nova, TV Prima) a s řadou předních filmových producentů (Infilm Rudolfa Biermanna, Three Brothers Production, Daniel Severa Production). Z jeho filmových scénářů jmenujme alespoň Příběh kmotra, který se stal druhým nejnavštěvovanějším filmem roku 2013, z televizní tvorby čtyřdílné dokumentární drama Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů, které vysílaly také zahraniční televize (Itálie, Slovinsko).
Ve vývoji je nyní jeho poslední scénář o čs. legiích, který letos obdržel dotaci Státního fondu kinematografie.