29. 5. 2019 - STŘEDA

Jubilejní 10. ročník festivalu Divadelní svět Brno s tématem „Evropský sen“ včera skončil. Díky němu jste v našem divadle mohli zhlédnout šest výjimečných hostujících představení, která bychom bez spolupráce všech brněnských divadel nebyli s to přivézt. Spojení "evropský sen“ se v uplynulých dnech skloňovalo mnohokrát a já nemohu, než jej použít i v souvislosti s festivalem samotným: Není snad Divadelní svět Brno živoucím ztělesněním „evropského snu“ v malém? Vyrůstá koneckonců z myšlenky naveskrz evropské, že totiž navzdory odlišnostem lze a má smysl společnou řeč nejen hledat, ale také nacházet.   

Proces tvorby našeho festivalu trvá měsíce a již sám o sobě má hodnotu a politický rozměr. Každé ze zúčastněných divadel do něj vstupuje se zcela vlastním pohledem na svět a vyhraněnou představou o tom, jak by ho měl festival reflektovat. Pravidelná zasedání dramaturgické rady, během nichž festivalový program vzniká, se dávno stala platformou pro setkávání brněnských divadelníků a diskuzi o současném divadle a jeho podobách. Diskuze je to živá, nutně plná střetů i kompromisů, zároveň však vysoce kultivovaná a vedená s respektem k odlišnosti pohledu, jedním slovem: demokratická.

Nepřestává mě udivovat a těšit, že mohu být členem týmu různorodých tvůrčích osobností, který v době sílícího izolacionismu, kdy se po Evropě opět začínají stavět ploty a zdi, rok co rok dokazuje, že nás toho spojuje víc, než rozděluje. Jsem rád, že jsme schopni se u této příležitosti společně přenést přes přirozeně totalitářské ambice každého uměleckého ega: letos ve prospěch hostování řady pozoruhodných představení vztahujících se k „evropskému snu“ nejen z Česka a Slovenska, ale také z Belgie, Jihoafrické republiky, Jižní Koreje, Komorských ostrovů, Madagaskaru, Martiniku, Německa, Norska a Polska - a jako vždy především ve prospěch vás a pro vás, naše diváky.

Jsem přesvědčený že právě vůle k dialogu a spolupráci, která není než vůlí ke společenské zodpovědnosti, je základní podmínkou zrození, uskutečnění i trvání „evropského snu“ v tom nejlepším slova smyslu. Ať nám dlouho vydrží nejen v Brně!

 Váš M.S.