sobota - 10. 3. 2018

Po včerejších korepeticích první zkouška na Den Husy. Přečetli scénář a rozdali si úlohy. Rychlík mluvil o dřevních provázkovských dobách a o zápasech v nohejbalu mezi Provázkem a HaDivadlem. Po obědě taxík přivezl Pecu. Na hlavě měl čepici, v níž přečetl závěr Uhdeho hry Výběrčí. Oslzlý přednesl úvodní pasáž z Labyrintu srdce a lusthauzu světa. Nakonec četli z Hostiny filosofů. Když vyšli ven, na Zelňák svítilo slunce.