Kontakty – vedení divadla

Ředitel CED, p.o. Petr Oslzlý oslzly@ced-brno.cz
Umělecký šéf: Miroslav Oščatka chef@provazek.cz
Intendant: Eva Yildizová

intendant@provazek.cz

tel.: +420 733 529 799

Dramaturg: Miroslav Oščatka

dramaturg@provazek.cz
Tajemnice: Soňa Kalužová

provazek@provazek.cz

tel.: +420 605 297 975

Prodej, propagace, PR: Alžběta Nagyová

vstupenky@provazek.cz

tel.: +420 737 754 151

Vedoucí techniky: Jiří Zeman technika@provazek.cz
tel.: +420 733 328 632
Vedoucí výroby: Martin Ondruš vyroba@provazek.cz
tel.: +420 777 800 856
Inspice:

Hana Senková

Lenka Jirků

inspicient@provazek.cz
Inspektorka hlediště: Lucie Honzírková  
Archiv, knihovna: Marie Kvapilová

knihovna@ced-brno.cz

tel.: +420 542 123 432

Pokladna: Kateřina Mančalová

pokladna@ced-brno.cz

tel.: +420 542 123 425

Webmaster: Jaroslav Hensl admin@provazek.cz