Vladimír a Ivan Matouškovi:
Ještě dialog?

Sochy a obrazy
Úterý, 13. Leden 2015Pátek, 27. Únor 2015
Galerie Provázek

Výstavu v úterý 13. ledna 2015 v 17,00 zahájí Ivo Binder. Hudební doprovod Nina Matoušková, Vladimír Matoušek.

Otec sochař a syn malíř spolu v uplynulých letech uspořádali v různých místech v ČR sérii výstav s názvem Dialogy. Oba se shodli na tom, že ač je dělí generačně odlišný přístup k výběru námětu i k jeho výtvarnému zpracování, udrželi si možnost přímé výtvarné konfrontace – tedy dialogu. Jinak řečeno, jejich práce se navzájem netloukly, snesly se vedle sebe, někdy se v kontrastu i významově doplňovaly.

Je-li tomu tak pořád napoví jejich současná výstava v Huse.