Libuše Babáková:
Světlo prochází tmou

Neděle, 5. Říjen 2014Středa, 12. Listopad 2014
Galerie Provázek

Vernisáž proběhne 5. října 2014 v 17,00.

Výstavu uvede Miloš Štědroň.

Kurátor: Karel Fuksa

"Proč píši pár slov k brněnské výstavě Libuše Babákové právě já - ač nejsem výtvarný teoretik a nemohu si tedy činit nárok na nějaký objektivněji založený soud?

Je to prosté. Liba vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě nynější opětné Masarykovy univerzity ještě v uplynulé éře. Potom se provdala do Itálie a bydlí už léta v jednom z nejkrásnějších měst světa - ve Florencii. Ze svých oken nad městem může denně studovat tento zázrak architektury a urbanistiky století.

To, že Liba maluje, vím několik let. Při svých návštěvách Brna se o tom několikrát letmo zmínila. Až před třemi léty jsem dostal od ní obraz z éry harlekynád - líbil se mi, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že mě jendoznačně uchvátil. To přišlo až před rokem. Liba úplně změnila styl. Doslova chrlí pollockovsky strukturované a barevné obrazy. Ovlivnění Jacksonem Pollockem je iniciační. Spustilo lavinu barevných kaskád. Pro mě nejsou vůbec mlčením světla (jak byly jednou v Itálii prezentovány pod názvem Silenzi di Luce), ale naopak doslova vřavou punktů, vrstev, plošek, shluků nově pointilistických útvarů, kdy obraz doslova "vystupuje z rámu", který stejně nemá a rozbíhá se místy k reliéfu, enkaustické vrstvě - no zkrátka k mnohému...

Líba inklinuje k menším a středním formátům, protože ví a instiktivně tuší, jak obtížné a náročné jsou velké plochy při snaze o kompozici obrazu a vyhýbání se pouhému vrstvení ornamentů.

Pro mě jsou tyto obrazy nejen SILENZI DI LUCE - Mlčení světla, ale současně i GRIDI DI LUCE, GRIDI DEI COLORI, také ve shodě s autorčinými názvy Contaminazioni, Intrusioni, Pensieri, Labirinti..."

Miloš Štědroň