29. 1. 2019 - ÚTERÝ

...Při rozhovorech s jednotlivými herci Provázku člověka, přesněji mě, vždycky znovu překvapí naléhavost, s níž žádají o profesionální výzvy: Všichni chtějí pracovat a růst. Nikdo se nechce spokojit s tím, co bylo či právě je. (Anebo si to přinejmenším v atmosféře tohoto divadla netroufne vyslovit.) Zdá se, že celý soubor už na počátku svého vzniku uzavřel stejnou sázku jako Goethův Faust, sázku, která od té doby váže i všechny nově příchozí:

Když okamžik mě zvábí k slovu:
Jsi tolik krásný! prodli jen —
pak si mě sevři do okovů,
ó, pak chci rád být utracen!

(překlad Otokar Fischer)

...Omlouvám se všem Provázkářům za dunivý a naprosto neprovázkovský patos této poznámky. Snad mě k němu svedla půdní pracovna, která mi tu byla přidělena. Ta totiž jako by z Fausta vypadla: Vysoká a těsná "gotická" komnata, v níž dramaturg nervózně posedává na svém křesle... Naštěstí však zatím po chodbách neběhá černý pudl, ale jenom Iška – roztomilá fenka Basenji, kterou vychovává náš hvězdný inspicientsko-herecký pár L+M.

Váš M.S.