PONDĚLÍ

11. 5. 2020

Koho by ještě před rokem napadlo, že během jednoho jediného měsíce bude z divadla, jako je Provázek, jednou rozvezeno nejpotřebnějším na sedmnáct tisíc roušek? A kdo by si přitom pomyslel, že i tak zůstane toto číslo pouhou kapkou v širém moři dobré vůle rozlévajícím se daleko za obzor našeho města či země?

Myslíme na své blízké po celém světě, kteří během koronavirové pandemie přišli a přicházejí o své milované či o své životní jistoty. Děkujeme všem, kteří v několika uplynulých měsících dobrovolně a zcela nesobecky obětovali a stále obětují svůj čas a síly, aby těchto nevyčíslitelných ztrát bylo co nejméně.

Globální pandemie nám dává nejen netušenou lekci v křehkosti a změnitelnosti světa, v němž žijeme, ale poukazuje také na hodnotu lidské spolupráce a solidarity: netoliko té rodinné či přátelské, ale též solidarity sousedské, krajanské, evropské a především obecně lidské.

Nutně nyní přemýšlíme, jak tuto lekci vtělit do našich dramaturgických úvah i každodenních snah, a přejeme si, abychom na ni nezapomínali ani v nejbližších dnech, měsících a letech.

Kéž vůle ke spolupraci a solidarita vedou kroky zodpovědných politiků, zodpovědných institucí i každého jednoho z nás. Kéž se stanou ústředními motivy našeho politického, společenského i občanského života. V době nejistot naší jistotou.

Váš Provázek

děkujeme