Počkáme na vás

25. 2. 2021

Vážení a milí diváci,

k dnešnímu dni jsme pro vás i ve velmi ztížených podmínkách nazkoušeli „do šuplíku“ dvě výjimečné inscenace, reflektující témata, která současnost - těžce poznamenaná koronavirovou pandemií – přináší, a v souladu s nařízeními vlády se pokoušíme pokračovat v přípravě dvou dalších.

Nečekaní hrdinové, výjimeční tvůrci, pověstně pracovitý a po divácích už toužící herecký soubor… Ti všichni na vás počkají. Provázek na vás počká. A jakmile to jen trochu půjde, stane se opět místem živého setkávání a sdílení zkušeností (kterých bude nemálo).

Do té doby vám zpoza zavřené brány a ze srdce našeho divadla, které stále ještě tluče pro vás, přejeme, abyste i v těchto tíživých dnech neztráceli naději a nacházeli dostatek sil a trpělivosti každodenně rozvíjet typicky provázkovské hodnoty, jako jsou tvořivá spolupráce a solidarita.

Věříme, že tam někde jste – zdrávi! A budeme rádi, když s námi nadále zůstanete v kontaktu alespoň přes sociální sítě.

Brzy na shledanou a na sdílenou!

Váš Provázek

 

 

děkujeme