Děkujeme

30. 6. 2021

Vážení a milí příznivci Provázku,

dovolte nám na konci této bezprecedentní divadelní sezony ze srdce poděkovat za zájem, podporu a především inspiraci, jíž se nám od vás během ní dostávalo.

Žasneme nad tím, s kolika obdivuhodně silnými, tvořivými lidmi dobré vůle jsme se v uplynulých nelehkých měsících potkali, a ze Zelného trhu vysíláme upřímný potlesk vám všem, kdo způsobem své existence v naší společnosti prostřednictvím zdánlivě malých, nenápadných gest každodenně rozvíjíte velkolepé hodnoty, jako jsou svoboda, tvořivost, snášenlivost, zodpovědnost a solidarita.

Tvořit pro vás je privilegium. Děkujeme za něj a s radostí nyní na červenec předáváme štafetu kolegům z Měsíce autorského čtení.

Na shledanou v nové sezoně! 

Váš Provázek

děkujeme