MgA. David Helán:
Dodekaspektiva

Čtvrtek, 8. Květen 2014Sobota, 28. Červen 2014
Galerie Provázek

Vernisáž v Galerii Provázek ve čtvrtek 8. května 2014 v 17,00.

Během dvanácti let povyšuji zájem o malbu na práci s celou škálou dostupných medií, abych aktuálně nejvíce těžil z performativního momentu projevu. Na výstavě ale představuji právě průřez na známosti upozaděného malířského putování, symbolicky zakončený dvojicí instalací z uplynulých dvou let. Výběrem dvanáctky prací dotýkám se tématu civilizované krajiny, ale i perspektivy uplatnění vnějších principů ve vnitřním světě.