František Chrástek:
Objekty

Pátek, 13. Březen 2015Neděle, 10. Květen 2015
Galerie Provázek

Zmuchlaný igelit pohozený vrahu, stará plechová vanička, vyleštěný kus kovu, zvířecí roh. V zátiších vypráví nové příběhy staré zapomenuté předměty, ale také vlastní tělo fotografa. Hraje si se světlem, každý pronikající paprsek má na jeho snímcích svůj význam a účel, důmyslně nechá vyniknout určité barvy, pracuje s geometrií a detaily, které by jiní opomněli.

Vlajkovou lodí tvorby Františka Chrástka je moderní pojetí žánru zátiší. Snímky konkrétních, elementárně jednoduchých rekvizit v inscenaci, detailech, překvapivých výřezech a v originálních způsobech nasvícení scény ztrácejí významy původních předmětů a koncentrují věci mnohem hůře uchopitelné, transcendentní," uvedl Aleš Kuneš, fotograf, publicista a pedagog Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.

František Chrástek se narodil 29. června 1953 v Uherském Brodě. V letech 1973 až 1974 pracoval ve funkci asistenta kamery v Krátkém filmu Praha. Od roku 1976 do roku 1981 studoval na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Absolvoval katedru Umělecké fotografie u Jána Smoka, Jaroslava Rajzíka a Pavla Štechy. Po studiích na FAMU se František Chrástek věnoval pedagogické činnosti, od roku 1982 do roku 1985 působil jako středoškolský učitel oboru Užitá fotografie při Uměleckoprůmyslové škole v Brně. V roce 1985 přešel ke svobodnému povolání uměleckého fotografa a věnuje se profesionálně výtvarné a reklamní fotografii. Doposud uspořádal více než třicet samostatných autorských výstav doma i v zahraničí, od polské Varšavy až po japonské Tokio. Jeho tvorba je zastoupena v řadě veřejných sbírek. František Chrástek je majitelem a jednatelem komunikační agentury Q studio, kterou založil v roce 1991. V současnosti působí v Uherském Brodě.

 "Od počátku až do současnosti mé fotografie vznikají v jediném prostoru. Je to starý domek s kouzelnou zahrádkou. Tam nacházím inspiraci i samotné předměty, které zachycuji. Letité vyhozené věci na půdě se starou prkennou podlahou. Předměty, které vypráví o lidech, co v tom domě kdysi žili, ale zároveň prostřednictvím fotografií vytváří zcela nové významy," vysvětluje František Chrástek.