ÚTERÝ

4. 6. 2019

Provázek dnes potkává Dejvice. A vyhrává k tomu balkánská dechovka! To bude dlouhá noc...! Další. Blyštivá, třeskutá a ještě kdovíjaká. Už se těšíme na scénickou esej na motivy série fejetonů Karla Čapka „Továrna na absolutno“ v režii naší šéfky Anny Davidové a v podání pražského Dejvického divadla i na večerní party s balkánskou dechovkou Oranžáda. Jestli tohle není začátek léta...!

Váš Provázek

PONDĚLÍ

3. 6. 2019

Zdá se mi, že dnes budeme ještě chvíli žít včerejší radostí. Tou dětskou i tou naší.  Nejen proto, že jsme dětským dnem s názvem Přijela k nám pouť! otevřeli a pokřtili provázkovský dvůr v novém, ale také proto, že se nade vší pochybnost prokázalo, jak správný a důležitý tento krok byl. Když jsme se po svém nástupu s provozem divadla i samotnou jeho budovou seznamovali zevnitř, překvapilo nás, že potenciálně magický prostor provázkovského dvora je využíván spíše k interně-provozním účelům a že jej širší brněnská veřejnost až na výjimky nezná. (Bodejť by znala, když jí nebyl běžně přístupný.)

Naše rozhodnutí ho otevřít a oživit bohatým kulturním programem bylo přirozeně provázeno řadou nejistot, tou největší přitom představoval samotný zájem veřejnosti… Budou obyvatelé a návštěvníci města o podobný prostor stát? Po včerejšku snad víme, že stojí. A že máme dost sil a chuti je naším dvorem plným zeleně a kultury oslovit, neřkuli okouzlit . Nemohu se dočkat další akce. Víte, kterou mám na mysli…?

Stavte se k nám. Jsme otevření.

Váš M.S.

SOBOTA

1. 6. 2019

Když jsme počátkem jara pózovali na provázkovském dvoře, jen málokdo kolem nás věřil tomu, že se nám podaří jej do léta skutečně proměnit, otevřít, oživit… A teď? provázek.open! 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli splnit jeden z mnoha našich snů, a srdečně zveme všechny ty, kdo provázek.dvůr a provázek.bar ještě nezažili: Stavte se k nám na jednu z mnoha kulturních akcí, které v červnu roztlučou tohle zelené srdce Provázku z dílny architekta Martina Hrdiny, anebo jen tak na kus řeči či šálek dobré kávy od Čestmíra Piláta.
 
Vaši A.D. & M.S.

PÁTEK

31. 5. 2019

Je 31. května 2019. Premiérou poslední inscenace naší sezony Ticho na Zemi provázkovský Jarní (ú)klid končí. Začátkem jara jsme utichli a změnili se v úklidovou četu, gruntovali jsme v sobě i v divadle. Koncentrovali se a reflektovali. Pro vás. Pokusili jsme se otevřít dveře i okna, vpustit do baráku, který nám byl svěřen, nový vítr… Byla to nečekaně divoká jízda, všechno jen ne klidná. Výsledek?
Dvě zbrusu nové inscenace. Tři nové formáty - pro rodiče s dětmi, studenty i cizojazyčné Brňáky. Nekonečně mnoho výrazných i nenápadných změn v provozu i samotných prostorách našeho divadla. A pozor! Včera se poprvé rozbušilo nové „zelené srdce“ Provázku – dvůr s magickou atmosférou a s kavárnou Čestmíra Piláta přístupný vám všem.

Uklidili jsme a udělali prostor pro nové. Pro vás. Zítra ho otvíráme dětským dnem s názvem Přijela k nám pouť! Přijďte pobýt. provázek.open!
 
Váš Provázek

ČTVRTEK

30. 5. 2019

Premiéra naší inscenace obestřené tichem se blíží. Je 20.35 a my naposledy generálkově uticháme, noříme se do tmy - začínáme.

zítra se to stane.

Váš M.S.

 

STŘEDA

29. 5. 2019

Jubilejní 10. ročník festivalu Divadelní svět Brno s tématem „Evropský sen“ včera skončil. Díky němu jste v našem divadle mohli zhlédnout šest výjimečných hostujících představení, která bychom bez spolupráce všech brněnských divadel nebyli s to přivézt. Spojení "evropský sen“ se v uplynulých dnech skloňovalo mnohokrát a já nemohu, než jej použít i v souvislosti s festivalem samotným: Není snad Divadelní svět Brno živoucím ztělesněním „evropského snu“ v malém? Vyrůstá koneckonců z myšlenky naveskrz evropské, že totiž navzdory odlišnostem lze a má smysl společnou řeč nejen hledat, ale také nacházet.   

Proces tvorby našeho festivalu trvá měsíce a již sám o sobě má hodnotu a politický rozměr. Každé ze zúčastněných divadel do něj vstupuje se zcela vlastním pohledem na svět a vyhraněnou představou o tom, jak by ho měl festival reflektovat. Pravidelná zasedání dramaturgické rady, během nichž festivalový program vzniká, se dávno stala platformou pro setkávání brněnských divadelníků a diskuzi o současném divadle a jeho podobách. Diskuze je to živá, nutně plná střetů i kompromisů, zároveň však vysoce kultivovaná a vedená s respektem k odlišnosti pohledu, jedním slovem: demokratická.

Nepřestává mě udivovat a těšit, že mohu být členem týmu různorodých tvůrčích osobností, který v době sílícího izolacionismu, kdy se po Evropě opět začínají stavět ploty a zdi, rok co rok dokazuje, že nás toho spojuje víc, než rozděluje. Jsem rád, že jsme schopni se u této příležitosti společně přenést přes přirozeně totalitářské ambice každého uměleckého ega: letos ve prospěch hostování řady pozoruhodných představení vztahujících se k „evropskému snu“ nejen z Česka a Slovenska, ale také z Belgie, Jihoafrické republiky, Jižní Koreje, Komorských ostrovů, Madagaskaru, Martiniku, Německa, Norska a Polska - a jako vždy především ve prospěch vás a pro vás, naše diváky.

Jsem přesvědčený že právě vůle k dialogu a spolupráci, která není než vůlí ke společenské zodpovědnosti, je základní podmínkou zrození, uskutečnění i trvání „evropského snu“ v tom nejlepším slova smyslu. Ať nám dlouho vydrží nejen v Brně!

 Váš M.S.

ÚTERÝ

28. 5. 2019

Od začátku jsme věděli, že chceme s herci hledat chvíle, v nichž se nic neříká, protože říct cokoli je už pozdě, anebo brzy. Chvíle, v nichž člověk hledá řeč. Stanuli jsme přitom před nelehkým úkolem - jak promlouvat k současnosti inscenací, v níž se povětšinu času mlčí, aniž by se z toho stala pantomima? Za těch několik týdnů zkoušení jsme přitom od této obecné úvahy došli k jasnému jevištnímu tvaru s konkrétním dějištěm, příběhem a postavami,”  líčí v tiskové zprávě proces zkoušení Ticha na Zemi režisér Dodo Gombár. Spolu s ním v těchto dnech zdoláváme poslední metry cílové rovinky - potichu!

PONDĚLÍ

27. 5. 2019

Těžké pondělí. A krásné. Provázkovský jarní (ú)klid totiž vrcholí. Vše se přitom děje v závratném tempu. Generální zkoušky Ticha na Zemi, mezinárodní festival Divadelní svět Brno a hromady nové zeleně – to všechno musí divadlo i jeho provoz unést. Jestli je tohle teprve začátek, jsem zvědavý na pátek s dlouho očekávanou premiérou...! Buďte taky.

PÁTEK

24. 5. 2019

Umíme být sami se svými myšlenkami? A umíme být spolu? Kolik toho vlastně potřebujeme vědět o člověku, abychom mohli říci, že jej známe?

Tyto a další otázky chceme klást nevšední autorskou inscenací Ticho na Zemi, jejíž premiéru jsme pro vás načasovali na poslední květnový den...
Už brzy!
 
Váš M.S.

ČTVRTEK

23. 5. 2019

Jubilejní desátý ročník festivalu Divadelní svět Brno začíná! Původně měl slavit a reflektovat třicet let od sametové revoluce. V dramaturgické radě festivalu jsme však brzy naznali, že v časech zpochybňování myšlenky jednotné a otevřené Evropy je nezbytné i o domácích událostech a výročích přemýšlet v širším kontextu. Rozhodli jsme se proto vtisknout festivalu jiné motto: EVROPSKÝ SEN.
Přijďte ho s námi snít na Provázek. Nechte se přímo na Zelném trhu okouzlit pečlivě vybranými inscenacemi nejen z Česka, ale i Slovenska, Belgie a Komorských ostrovů.

Otvíráme se světu. Otevřete se mu i vy!
Váš Provázek