Brno Contemporary Orchestra: Inkluze ticha

Zahajovací koncert 11. sezony Brno Contemporary Orchestra

V 11. koncertní sezoně s názvem OPĚTOVNÉ OŽIVENÍ / RECONVERSION vrátíme prázdným termínům jejich původní význam tím, že je opětovně oživíme. Budeme inovativní, inkluzivní, investigativní, individuální a kreativní, interaktivní a multidisciplinární, komunitní a participativní, konfirmační a virální. Budeme prostě postmoderní a postdigitální, transparentní a hypermoderní, a přesto navýsost tradiční.

První koncert sezony s názvem INKLUZE TICHA připomíná židovskou umělkyni narozenou v Brně Annu Ticho, zdravotní asistentku a malířku, která v roce 1912 odešla se svým manželem, očním lékařem a sběratelem do Jeruzaléma. Zřídili tam oční kliniku a malou galerii, prezentující unikátní sbírku judaik. Dnes je tento dům – TICHO HAUS jednou z budov jeruzalémské galerie. Součástí je také příjemná kavárna, kde se připravuje vyhlášený salát TICHO.

Tento příběh se stal inspirací pro koncepci prvního koncertu sezóny. Oslovili jsme českou skladatelku Janu Vöröšovou, aby pro mezzosopranistku Irenu Troupovou a BCO napsala kompozici reflektující Annu Ticho – zpřítomnění, inovace, vykořeněná tradice. Celek je koncipován jako recitál vynikající pěvkyně Ireny Troupové, která s BCO pravidelně spolupracuje.

program:

INKLUZE TICHA

JAN DUŠEK – Židovské sny pro soprán a smyčce (komponováno pro Irenu Troupovou)
DMITRIJ JANOV-JANOVSKIJ – Noční hudba: Hlas v listí
MILOSLAV KABELÁČ– Eufemias Mysterion (Tajemství ticha)
JANA VÖRÖŠOVÁ - Anna Ticho pro soprán a ensemble (objednávka BCO, světová premiéra)

Obsazení koncertu:

IRENA TROUPOVÁ soprán
JOSEF KLÍČ violoncello
BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA/ PAVEL ŠNAJDR – dirigent

premiéra

21. 11. 2022 - provázek.sál

stopáž

70 minut, bez přestávky