Café Revoluce

tradiční cyklus diskusí na Provázku

Kdo jsme 30 let poté?

2. díl - 11. února 2020 - Tahle doba není pro starý - Jak se stárne ve společnosti posedlé mládím? 

Česká společnost stárne. Média tuto skutečnost zhusta interpretují jako problém či dokonce hrozbu, zejména ekonomickou. Přispívají tak k další stigmatizaci stáří v době, která uctívá atributy spojované s mládím, jako je flexibilita, produktivita a výkon. Je lákavé témata spojená se stářím vytěsnit. Nebo je možné hledat v nich hlubokou lidskou zkušenost a přijmout spolu s nimi přirozený cyklus života se všemi jeho fázemi. Jak tedy žijí a jací jsou dnešní senioři? A čemu se od nich můžeme naučit?

Diskuse pořádaná k příležitosti lednové premiéry autorské inscenace Domov na konci světa, která se fenoménu stárnutí a stáří věnuje.

Hosté:

Milena Blatná (členka Konfederace politických vězňů, držitelka Ceny Paměti národa, aktivní seniorka a Sokolka)

Lucie Vidovićová (sociální gerontoložka, pedagožka Masarykovy univerzity a přední odbornice na fenomén ageismu)

Zdeněk Kalvach (průkopník moderní geriatrie a gerontologie, autor řady ceněných publikací o fenoménu stárnutí a stáří)

Moderuje Jan Hanák.

-------------------------------------------------------------------------------

1. díl - 15. listopadu 2019 - Co (z)může občanská společnost?

Listopad 1989 a 2019 nespojuje jen třicetileté výročí. Pojí je také fenomén občanských demonstrací - jeden z nejviditelnějších a nejhlasitějších projevů občanské společnosti. Už třicet let se učíme demokracii, jejíž nedílnou součástí je i aktivní občanská společnost. Jakých proměn za tu dobu doznala? Jaký byl její význam v listopadu 1989 a jaké úkoly má před sebou v listopadu 2019? Užívá všech nástrojů, které má v rukou? Co všechno vlastně (z)může a je něco, co už jí nepřísluší?

Hosté:

Jana Soukupová (novinářka a někdejší disidentka)

Hana Strašáková (občanská aktivistka)

Anna Šabatová (veřejná ochránkyně práv a někdejší mluvčí Charty 77)

Ondřej Císař (sociolog)

Moderuje Jan Hanák.

-------------------------------------------------------------------------------

Cyklus Café revoluce

Třicetileté výročí sametové revoluce jako výzva k úvahám nad dneškem. Káva, bábovka a stůl prostřený k rozhovoru. Cyklus čtyř diskusí s hosty rozmanitých profesí a úhlů pohledu a s vámi, diváky. Jak před třiceti lety vypadal sen o československé demokracii a jaká je realita? V jakém světě žijeme a o jaké společnosti sníme? Jací chceme být za 30 let? Zavřete diskusní fóra a přijďte na Provázek diskutovat offline!

Cyklus navazuje na tradici provázkovských diskusí uváděných pod názvy Café Republica, Kabinet Havel nebo Husa klub. Moderuje Jan Hanák.

premiéra

15. 11. 2019 - provázek.sál

stopáž

připravujeme