Havdala

ŠTETL FEST 2022

Společné ukončení šabatu (přesně „oddělení“) pod vedením Benjamina Hesse. Požehnání nad pohárem vína, nad světlem, které se po šabatu znovu rozhoří, a závěrečné požehnání akcentující oddělení svatého od všedního za zvuku šabatových písní zemirot.

premiéra

3. 9. 2022 - provázek.dvůr

stopáž

30 minut