Klima, adaptace, žal

provázek.téma

Jak prožíváme změnu klimatu? Jakým způsobem ji komunikuje naše společnost? A jak se projevuje úzkost z komplexity celého problému v našem těle? Stačí ke změně chování informace? Co vyžaduje klimatická spravedlnost a odkud vůbec začít?

Pozvání na druhou provázkovskou laboratoř přijali aktivistka Veronika Dombrovská (Limity jsme my), psychoterapeut Bohuslav Binka (Katedra environmentálních studií FSS MU) a sociální a environmentální psycholog Jan Krajhanzl (Katedra environmentálních studií FSS MU). 

provázek.téma - cyklus nezacyklených diskusí i otevřená laboratoř zve na Provázek brněnské badatele a vědecké týmy, aby nově ohledali téma inscenací a následně divákům zprostředkovali vlastní zkušenost.

2. listopadu 2021 Konspirace, úzkost, řád podcast k poslechu zde

premiéra

2. 11. 2021 - provázek.studio

stopáž

60 minut