Lektorský úvod Pammrová/Březina

Anna Pammrová inspirující a inspirovaná

Před dubnovou reprízou se setkáme s Helenou Pernicovou, předsedkyní Společnosti Anny Pammrové. Zastavíme se společně u paradoxů, které Pammrová vtělila do svého života i psaní, zaměříme se na způsob, jakým komunikovala se světem a vším živým, které ji obklopovalo, a seznámíme se s připravovaným vydáním jejích dopisů O. Březinovi. 

premiéra

11. 4. 2022 - provázek.sklep

stopáž

60 minut