Máj

Divadlo LUDUS

Máj pre Divadlo LUDUS vzniká ako originálne javiskové dielo, ktorého organickou súčasťou bude celá básnická skladba Máchovho Mája v češtine, votkaná do živej hudobnej a živej výtvarnej kompozície. Nepokúšame sa o prepis ani o dramatizáciu básnického diela a ponechávame ho v češtine zámerne, pretože sme presvedčení, že limity porozumenia textu naplno nahrádza jeho obrazotvorná sugestivita, jeho uhrančivý rytmus a melódia. Nevydávame sa ani cestou činohernej adaptácie, pretože opisy prírody ako aj extatické a agonické snové obrazy ponúkajú bohatý materiál pre divadelnú syntézu. Zaujíma nás bezprostredné pôsobenie živého slova, hudby, spevu a „neiluzívnej“ naživo tvorenej javiskovej krajiny. Máchov Máj predstavuje rýdzu podobu romantizmu v literárnom kánone aj v estetickom a myšlienkovom /filozofickom/ prúde. Na Slovensku je súčasťou učebnicovej klasiky, no na jeho aspoň trochu hlbší pochop nestačia do nemoty opisované čitateľské denníky. Navyše, pre mladú generáciu je to dielo s obrovským iniciačným potenciálom spojené so zažívaním citových vzplanutí existenciálnych búrok, s objavovaním temnej stránky prírody a života. Chceme, aby študenti a ich učitelia nepodľahli stereotypnej predstave, že diela literárneho romantizmu šuštia papierom a sú mladým ľuďom nezrozumiteľne vzdialené.


Réžia, hudba: Ivan Acher
Výtvarná spolupráca: Ivan Acher, Lenka Balleková
Dramaturgia: Martin Kubran
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Hrajú: Hana Tomáš Briešťanská, Tereza Marečková, Dominik Teleky, Lenka Balleková

premiéra

22. 5. 2022 - provázek.sál

stopáž

60 minut