Nájem, výhled, bankrot

provázek.téma

Jaké zákony vrhají lidi do role bídníků? Jaký vliv má sociální prostředí, věk nebo pohlaví? Na jakém poli hrají dnes v České republice exekutoři? Co je životní minimum? Jaké naděje přináší Milostivé léto? A je vůbec možné předejít zhoršení situace, když se celý svět nachází hned v několika krizích současně?

Pozvání přijali Adam Fialík (Sociální bydlení), Martin Širůček (Ústav financí Mendelu), Jan Rathouský (exekutorský kandidát). Moderuje Lucie Čejková (FSS MUNI).

Provázek.téma - cyklus nezacyklených diskusí i otevřená laboratoř zve na Provázek brněnské badatele a vědecké týmy, aby nově ohledali téma inscenací a následně divákům zprostředkovali vlastní zkušenost.

premiéra

18. 5. 2022 - provázek.dvůr

stopáž

60 minut