Participativní bydlení

Iniciativa nájemníků a nájemnic

Podob participativního bydlení existuje celá řada, jeho princip ale vždy stojí na společné dohodě a aktivitě skupiny lidí v zajištění bydlení. Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě či sdílení vybraných prostorů a vybavení domu (zahrady, dílny s nářadím, prádelny či společenské místnosti). Participativní bydlení spojuje výhody ekologické výstavby s komunitním způsobem života obyvatel a přispívá tak k vytvoření kvalitního bydlení a živého města, rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství i celé obytné čtvrti.
Praktické zkušenosti s participativním bydlením mají například v Berlíně, Hamburku, v Mnichově či Vídni. Čeští výzkumníci nyní řeší, jak dát prostor k rozvinutí participativního bydlení i v tuzemsku. Do výzkumného projektu o participativním bydlení se zapojila šestice měst a obcí – Jihlava, Liberec, Opava, Pardubice, Hrádek nad Nisou a Psáry. Do výzkumu jsou zapojeni také městští architekti, další aktéři samosprávy a také potenciální zájemci o tuto formu bydlení.
O participativním bydlení nám poví ekonom a sociální geograf Jan Malý Blažek, který se poslední tři roky (spolu s výzkumným týmem z řad sociologů a architektek) věnoval tomu, jak zkušenost s participativním bydlením přenést do českých měst. Honza také působí na brněnské Fakultě sociálních studií MU, kde se věnuje adaptaci měst a obcí na klimatickou změnu.
 
Iniciativa vznikla jako brněnská větev Iniciativy nájemnic nájemníků v reakci na bytovou krizi a nesnesitelnou situaci lidí v nájmech. Je založená lidmi žijícími v nájmu, nepodporuje ji žádná politická strana. Naším cílem je důstojný život v nájemních bytech, větší právní ochrana nájemníků a nájemnic a vzájemná pomoc. V lokálním kontextu stojíme za transparentní bytovou politikou Brna, právem na město a veřejný prostor.
 Sebeorganizovaná skupina bude mít vždy silnější postavení než jednotlivec. Bydlíte v nájmu a nežije se vám dobře? Nebo bydlíte ve vlastním, ale vadí vám bytová krize oslabující společnost? Přijďte se na naše setkání pobavit o tom, co vás trápí. Přidejte se k Iniciativě nájemníků a nájemnic! www.iniciativanajemniku.cz

premiéra

13. 2. 2024 - provázek.studio

stopáž

90 minut