Politická situace v Izraeli

ŠTETLFEST

beseda s politoložkou Irenou Kalhousovou a religionistou Alešem Weissem

Po nástupu nové Netanjahuovi vlády v prosinci 2022, ve které zasedly i radikálně-extremistické strany, se Izrael ocitl v hluboké vnitropolitické krizi. Statisíce Izraelců vyšlo do ulic protestovat z obavy o budoucnost demokracie. Co je příčinou této krize? Kdo jsou hlavní představitelé navrhovaných změn? Jak tato vnitropolitická krize dopadá na pozici Izraele v regionu Blízkého východu. A jak ovlivňuje vztahy mezi Izraelem a USA a Izraelem a židovskou diasporou? Debatu Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, a Aleše Weisse z Fakulty Blízkého východu a Severní Afriky na Univerzitě Karlově moderuje Melika Yildiz.

premiéra

3. 9. 2023 - provázek.studio

stopáž

90 minut