Povstane z krize Brave new man?

provázek.téma

Diskuze o člověku budoucnosti
Krize zdravotní, krize ekonomická, krizeklimatická... Jaké krize je nám ještě třeba, abychom změnili náš způsob života? Je člověk, měnící svět k obrazu svému, vůbec schopen nahlédnout a změnit sám sebe? A jaký by pak vlastně mohl být? Diskuse o vizích člověka budoucnosti jako východisko provázkovské dvojsezony pod heslem Brave new man. Moderuje filosofka Alice Koubová.

premiéra

12. 9. 2021 - provázek.dvůr

stopáž

60 minut