Pozdravuju a líbám vás všecki

A. Klimešová a kol.

společná večeře, společný čas

Naše osobní životy i velké civilizace vděčí za svůj růst prolnutí vlastního a cizího, oscilování mezi rolí hostů a hostitelů, proměně obav z cizoty v touhu po neznámu. Jak pevné jsou naše kořeny v globálně propojeném světě? Co pro nás znamená domov? S kým soucítíme?

V autorské inscenaci Anny Klimešové se jako při večeři o mnoha chodech vystřídají prožitky českých emigrantů s příběhy novodobých nomádů, jejichž kořeny se rozpínají přes několik kontinentů i řečí. Na cestu z blízka i z dáli si s sebou vzali výrazy, které v jiném jazyce nemají obdoby, obrazy míst probouzejících vzpomínky na dětství, ukolébavky, které zpívají děti rodičům, chutě připomínající milované osoby — a otázky. Otázky po hranicích empatie, rozmanitosti vlastní identity či po možnostech dialogu například mezi řeckou a českou, vietnamskou a kurdskou kulturní zkušeností.

 

Anna Klimešová (1990) je jednou ze zakládajících členek skupiny 8 lidí, iniciátorkou kulturní komunitní platformy Horní Maršov - Otevřené muzeum v rodných Krkonoších a citlivou režisérkou autorských inscenací, které se již od dob jejího studia na KALD DAMU řadí mezi výjimečné počiny české divadelní scény. Ať už se v nich zabývá přenosem emocionálních vzorců z generace na generaci, problematikou rozhodování, touhou po změně nebo vytváří scénickou mapu vnímání česko-rakouské krajiny, na svá témata nahlíží láskyplně a s humorem. Na Provázek inscenací Pozdravuju a líbám vás všecki zavítá poprvé.

inscenační tým

premiéra

10. 2. 2023 - provázek.sál

stopáž

premiéra - připravuje se

  • 10. 2. 2023 19:00 kup