provázek.téma

cyklus nezacyklených diskusí

provázek.téma - cyklus nezacyklených diskusí, který vás nenechá jen sedět. Témata provázkovských inscenací v širším kontextu aktuálního společenského dění, zajímaví hosté a nové úhly pohledu. Experiment included. Vzniká ve spolupráci se studujícími MUNI.

Moderuje Lucie Čejková (FSS MUNI).

Nejbližší vydání 14. listopadu 2023
Doma, spolu, s vizí
Jaké jsou možnosti udržitelného bydlení? Jakou roli v něm hrají vztahy? A jak můžeme žít za padesát let?

23. ledna 2023

10. dubna 2023
Práce, děcko, to je všecko?
Jsou ženy předurčeny k tomu být matkou? Jak samy vnímají své postavení ve společnosti? A pomáhá systém ženám v cestě k rovnosti?
21. března 2023
Jazyk, gender, sdílení
Na koho jazyk zapomíná? Pomohou nám hvězdičky, lomítka a konec přechylování k větší ohleduplnosti? Nebo má čeština limity, které nezvládneme překonat? 
31. ledna 2023
Domov, identita, souznění
Co znamená domov? Jak se u nás cítí lidé přicházející z jiných zemí? Proč máme potřebu bránit naši (národní) identitu? A jak se pozná Čech, Ukrajinec, člověk? Nejen nad těmito otázkami budeme diskutovat téměř rok od počátku války na Ukrajině.
Hosté:
Jan Šerek (Katedra psychologie FSS MUNI)
Barbora Antonová (ženský vzdělávací ústav Vesna)
Olga Vaganova Golovko (příchozí po začátku války na Ukrajině, ženský vzdělávací ústav Vesna)
29. listopadu 2022
Kostel, volba, postel
Jak víra ovlivňuje českou společnost a její hodnoty? Je potřeba naučit woke mládež tradičnímu vidění světa, abychom zachovali evropskou kulturu? A proč cítíme vztek, když nás někdo staví před cizí hodnoty?
Hosté:
Zdeněk Jančařík (katolický kněz, salesián)
Jiří Hort (LOGOS - ekumenické společenství věřících LGBT+ lidí)
Petr Macek (Katedra psychologie a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MUNI)

premiéra

2. 11. 2021 - provázek.studio

stopáž

60 minut