Šabat na provázek.dvoře

ŠTETLFEST

19.30
Zapálení šabatových svíček
Příprava na šabat se podobá přípravám před příchodem vzácného hosta. Podle židovské tradice představuje zapálení svíček okamžik, kdy šabat vstupuje do našeho domova. Těsně před západem slunce se zapalují dvě svíce, připomínající nám přikázání světit den odpočinku, nad nimiž se pronáší požehnání.

20.00
Šabatové písně a modlitby
koncertní sbor Kantiléna
Zaposlouchejte se do písní, kterými se vítá šabat v interpretaci koncertního sboru Kantiléna při Filharmonii Brno. Dozvíte se také něco o zvycích spojených s tímto každotýdenním svátkem.

20.15
Šabat Šalom
Šabat je okamžikem komunitního setkávání, odpočinku, sdílení a především silným momentem židovského rodinného života. Šabat začíná v pátek osmnáct minut před západem slunce. V tento okamžik ženy zapalují šabatové svíce, které symbolicky připomínají příkaz Tóry šabat světit a střežit. V mnohých rodinách se zapaluje svíce i za každého dalšího člena rodiny. Šabatové svíce dokreslují příjemnou atmosféru páteční šabatové večeře.
Vypněte si na jeden večer mobily a zkuste si navzájem naslouchat. Za svitu svíček a bez hluku hudby otevřeme společně šabatový večer.

premiéra

1. 9. 2023 - provázek.dvůr

stopáž

90 minut