Šabatové písně a modlitby

ŠTETL FEST 2022

Sváteční zahájení šabatu v podání koncertního sboru Kantiléna při Filharmonii Brno a zapálení svíček před Kabalat šabat.

premiéra

2. 9. 2022 - provázek.dvůr

stopáž

90 minut