Tomáš Žilinský

Narodil se roku 1993 v dnes již neexistující porodnici ve Vítkově. Praktický a tvrdohlavý Lev vyznačující se obdivuhodnou pohybovou a technickou zdatností. Základní školu vychodil na vsi Pohoř a ve Valašském Meziříčí, načež se přestěhoval do Brna, kde vystudoval konzervatoř a poté byl profesorkou Nikou Brettschneiderovou přijat na JAMU. Když zrovna není na scéně, fotí dění kolem. A když není v divadle, hraje na bicí, plave nebo kutí. Kdyby nebyl hercem, pravděpodobně by z něj byl sládek. Chtěl by se umět změnit v jakoukoli příchuť zmrzliny. Na Provázek se uvázal v roce 2017.

foto: KIVA