Úvod do hebrejštiny

ŠTETL FEST 2022

Seznamte se s hláskami hebrejské abecedy a osvojte si vokalizační značky pro samohlásky, které umožní číst postupně celá slova a jednoduché věty. Taje jazyka Tóry zájemcům jemně poodkryje lektorka Kristýna Kuboňová. Nadšenci poté mohou pokračovat v pravidelných kurzech, které nabízí Židovská obec Brno.

premiéra

3. 9. 2022 - provázek.studio

stopáž

90 minut