Vánoční jarmark

Provázkovský dvůr ve svátečním. Zářící a vonící, plný blízkých lidí vyhlížejících pospolu zázrak Vánoc.

Světla, živá hudba a celé stádo stánků s půvabnými maličkostmi

11.00 provázek.sál
HEJ MISTŘE!
Rybova Česká mše vánoční v podání Symfonického orchestru Sokola Brno I.

15.00 provázek.sklep
Anička a Letadýlko: PŘÍBĚH DĚDKA VŠUDEFOUSE
Štětinatý dědek Všudefous je na Vánoce sám. Nemá nikoho. Jenom láhev Pepřovice a tvrdou vánočku. Jenže pak...!

17.00 provázek.dvůr
MAGDALENKA
Koncert nejmladšího oddělení dětského pěveckého sboru Kantiléna.

...a na závěr

KOLEDOVÁNÍ SOUBORU DHNP!

premiéra

21. 12. 2019 - provázek.dvůr

stopáž

8 hodin