Ze života hmyzu - Oh! Jaká podívaná!

Karel a Josef Čapkovi
režie: Vladimír Morávek

komedie o umění nesouhlasit

Kdo u čerta vás nutí, abyste se ztotožňovali s motýly nebo chrobáky, cvrčky či jepicemi?

V čase, kdy heslem dne stalo se „ubavit se k smrti“, kdy na všechno kolem s cynismem hledíme a jepičí tance tančíme, pomyslelo Divadlo Husa na provázku na bratry Čapky a na jejich slavnou společnou hru Ze života hmyzu- groteskní alegorii lidského pinožení.
Item lze očekávat řehot klaunů i švihání bičem, kozelce na trampolíně a další nejrůznější ekvilibristiky, excentričnosti, extravagance, extraktury i leckteré jiné exotičnosit. Na konci pak normální radost ze života vší té trapnosti navzdory. Snad.

V roli Tuláka (neustále se škrabe na očním víčku, snaží se prstem dostat se pod kůži ), Druhé jepice, Motýla posedlého sexuálními eskapádami a Fašistického mravence - Jan Zadražil.

 

 

inscenační tým

 • Režie: Vladimír Morávek
 • Dramaturgie: Lucie Němečková
 • Scéna: Jan Štěpánek
 • Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
 • Hudba: Jiří Hájek
 • Pohybová spolupráce: Rostislav Novák
 • Korepetice: Martin Jakubíček
 • Ephemeroptera Dance: Kateřina Macáková
 • Asistent režie: Sabina Machačová
 • Zvláštní poděkování: Richard Krajčo
 • Foto: Petr Omelka

osoby a obsazení

 • Tulák jedna Jan Zadražil
 • Tulák dvě Martin Donutil
 • Tulák tři Jan Kolařík
 • Dominik Teleky
 • Tulák čtyři Tomáš Milostný
 • Tulák pět Milan Holenda
 • Tulák šest Tomáš David
 • Dalibor Buš
 • Tulák sedm Ondřej Kokorský
 • Tulák osm Ondřej Jiráček
 • Tulák devět Adam Mašura
 • Kukla Anna Duchaňová
 • Simona Hába Zmrzlá
 • Apatura Iris Ivana Hloužková
 • Apatura Clythia Nika Brettschneiderová
 • Naděžda Kovářová j.h.
 • Apatura Sphinx Nicole Maláčová
 • Apatura Hemo Adam Mašura
 • Tomáš Žilinský
 • Apatura Felix Martin Donutil
 • Apatura Viktore Jan Zadražil
 • Apatura Otakaro Tomáš Milostný
 • Apatura Emanuelo Vojtěch Fülep
 • Chrobák Ondřej Jiráček
 • Adam Mašura
 • Chrobačka Tomáš Milostný
 • Jiný chrobák Milan Holenda
 • Lumek Jan Kolařík
 • Dominik Teleky
 • Jeho larvička Tomáš David
 • Dalibor Buš
 • Cvrček Ondřej Jiráček
 • Vojtěch Fülep
 • Adam Mašura
 • Cvrčková Ondřej Kokorský
 • První jepice Andrea Buršová
 • Tereza Maxmilián Marečková
 • Druhá jepice Jan Zadražil
 • Třetí Ivana Hloužková
 • Čtvrtá Nicole Maláčová
 • Pátá Nika Brettschneiderová
 • Naděžda Kovářová j.h.
 • Šestá Petra Jiránková
 • Sedmá Zuzana Měřínská
 • První slimák Tomáš Milostný
 • Druhý slimák Ondřej Kokorský
 • Brouček Vojtěch Vinopal

premiéra

12. 4. 2013 - provázek.sál

stopáž

90 minut