Židovská emancipace

ŠTETL FEST 2022

Max Czollek - publicista, lyrik, kurátor výstavy Židovská pomsta – historie a fantazie v Židovském muzeu ve Frankfurtu a autor politických esejů, které se v Německu staly bestsellery: Dezintegrujte se! a Vyrovnání se s přítomností. Czollek v nich analyzuje, jakým způsobem v německé společnosti přetrvávají fašistické myšlenkové a mocenské struktury, a poukazuje na symbolickou roli Židů při utváření image Německa jakožto země, která se úspěšně vyrovnala s vlastní minulostí. Czollek patří k nejvýraznějším židovským intelektuálům současnosti a ve svých textech i uměleckých akcích rozvíjí myšlenku emancipace menšin od očekávání většinové společnosti a předestírá strategie, kterými je možné naplnit koncepty pluralitní demokracie a nastolení sociální spravedlnosti v radikálně diverzní společnosti.

premiéra

4. 9. 2022 - provázek.sál

stopáž

90 minut