Program se připravuje.

Předprodej se spouští vždy prvního dne předcházejícího měsíce v 10.00, online předprodej pak v 11.00. Připadne-li první den měsíce na víkend či svátek, je předprodej spuštěn následující den.