Historie

nové podmínky - nové působiště

Devadesátá léta posunula Divadlo na provázku velmi výrazně kupředu, a to především díky změně politické situace. Ta nyní umožnila řadu výjezdů na mezinárodní festivaly, účastí v mezinárodních projektech či spoluprací se zahraničními tvůrci.

Soubor se hned v roce devadesátém znovu přejmenoval na Divadlo Husa na provázku a následně se rozloučil se svojí domovskou scénou, Domem umění, a to happeningem s názvem Posledních 24 hodin – bál vzpomínek. Akcí Otevření dveří byl poté zahájen provoz ve zrekonstruované budově Domu pánů z Fanalu, barokním městském paláci na Zelném trhu, který tvořil první část nového areálu. První premiérou v nových prostorách byla komorní inscenace Slavnost růží. Prvního ledna 1993 zahájilo provoz Centrum experimentálního divadla, nová kulturní instituce alternativního typu zřizovaná městem Brnem provozující jak Divadlo Husa na provázku, tak HaDivadlo, obě divadla však zůstala samostatnými tvůrčími subjekty.

Jednou z nejúspěšnějších inscenací tohoto údobí se stala Babička - fetišistická revue z roku 1997 podle Boženy Němcové, za hlavní roli Babičky obdržel její představitel herec Jiří Pecha ocenění v soutěži o Cenu Nadace Alfréda Radoka. V roce 1998 pak soubor Divadla Husa na provázku oslavil třicet let od svého vzniku.

Umělečtí šéfové: Milan Sedláček (1991-1992), Petr Oslzlý (1992-2001)