provázek.open

May 7, 2021

Vážení a milí diváci,

díky prostoru provázek.dvora máme již od 25. 5. onu vzácnou možnost otevřít prostor pro setkávání, sdílení a reflexi zkušenosti, kterou jsme všichni společně a každý zvlášť v uplynulých měsících udělali, a přivítat vás zpátky ve vašem divadle.

Bohatý květnovo-červnový program s příznačným názvem provázek.open je pro nás i letos cestou, jak dostát naší zodpovědnosti: jak vám vynahradit měsíce bez živé kultury, poděkovat za vaši podporu během nich a zároveň podpořit řadu nezávislých umělců z různých oborů, kteří jsou na Provázek přirozeně navázaní.

Ať nás v pandemii znovuobjevené hodnoty, jako jsou spolupráce, solidarita a ohleduplnost, provázejí i v následujících dnech a vtělí se i do bezvýhradného dodržování preventivních opatření, která jsme s ohledem na vaši bezpečnost zavedli!

Váš Provázek

thanks